Asambleja e Përgjithshme 19.5.2013

Federaten Shqiptare Taekwondo World ne date 19.05.2013 ne ambientet e Agjensise se Sherbimit te Sporteve zhvilloi Asamblene e Pergjithshme. Kjo asamble ishte thirur nga Presidenti z. Genti Malko.

Qellimi i saj ishte plotesimi i vendeve vakante ne Komitetit Ekzekutiv, si dhe veprimtaria e federates per 6 mujorin e pare te vitit 2013.

Ne kete Asamble ishin te pranishme 15 shoqata nga 17 shoqata anetare te FSHT-W.
Asambleja filloi punimet me fjalen e Presidentit Genti Malko i cili mbajti raportin e mbledhjes duke theksuar punen e mire te stafit te federates gjate kesaj periudhe.

 

 

 

 

     

 

Me pas sipas Rendit te Dites u kalua ne zgjedhjen e Komisionit te verifikimit te mandateve ne te cilin u zgjodhen Kryatar z. Ismail Kryamadhi dhe Anetare z. Leonidha Kapri dhe z. Vilson Kasaj.

Komisioni mori ne shqyrtim dokumentacionin per te gjitha shoqatat;

            1.  Shoqata Sun Ray perfaqesuar nga z. Ismail Kryemadhi
            2.  Shoqata Top Gym Sport perfaqesuar nga z. Armando Hoxha
            3.  Shoqata Muay Thai Shqiperi perfaqesuar nga z. Gledis Gjata
            4.  Shoqata Tirana perfaqesuar nga z. Vilson Kasaj
            5.  Shoqata Kamza perfaqesuar nga z. Paqsor Kaziu
            6.  Shoqata Shqiponjat perfaqesuar nga z. Ylber Culiq
            7.  Shoqata Vlora perfaqesuar nga z. Visar Pitushi
            8.  Shoqata Elbasani perfaqesuar nga z. Fjorald Mema
            9.  Shoqata Qendra Taekwondo perfaqesuar nga z. Endrit Hoxha
          10.  Shoqata Dinamo perfaqesuar nga z. Elvis Vulka
          11.  Shoqata Ortek perfaqesuar nga z. Julian Caca
          12.  Shoqata Sopoti perfaqesuar nga z. Enea Hasani
          13.  Shoqata Beslidhja perfaqesuar nga z. Martin Marku
          14.  Shoqata Qytet Studenti perfaqesuar nga z. Xhevahir Hysa
          15.  Shoqata Elite Sport Academy perfaqesuar nga z. Arben Merkaj

dhe konstatoi se menyren e perfaqesimit me vote ne kete Asamble si me poshte:

            1.  Shoqata Sun Ray perfaqesuar nga z. Ismail Kryemadhi
            2.  Shoqata Top Gym Sport perfaqesuar nga z. Armando Hoxha
            3.  Shoqata Muay Thai Shqiperi perfaqesuar nga z. Gledis Gjata
            4.  Shoqata Tirana perfaqesuar nga z. Vilson Kasaj
            5.  Shoqata Kamza perfaqesuar nga z. Paqsor Kaziu
            6.  Shoqata Shqiponjat perfaqesuar nga z. Ylber Culiq
            7.  Shoqata Vlora perfaqesuar nga z. Visar Pitushi
            8.  Shoqata Elbasani perfaqesuar nga z. Fjorald Mema
            9.  Shoqata Qendra Taekwondo perfaqesuar nga z. Endrit Hoxha

Nuk u paraqit shoqata Oaz dhe Vllaznia (mungonin personat e autorizuar prej tyre).

Me pas u kalua ne dhenien e Statusit ekipeve te reja ku ne unanimitet u pranuan anetaret e rinj te FSHT-W me status si meposhte;

Pranimi me Status te Plote per Shoqatat:

            1.  Shoqata Beslidhja perfaqesuar nga z. Martin Marku
            2.  Shoqata Qytet Studenti perfaqesuar nga z. Xhevahir Hysa

Pranimi me Status Provizor per Shoqatat:

            1.  Shoqata Elite Sport Academy perfaqesuar nga z. Arben Merkaj
            2.  Shoqata Vllaznia perfaqesuar nga z. Elion Puka

Po ne unanimitet me 9 vota asambleja vendosi qe FSHT-W gjate ketij kater vjecari te funksionoje me dy Zevendespresidente. Zv. Presidenti i dyte do te zgjidhet me vendim te Komitetit Ekzekutiv ne mbledhjen e pare te zhvilluar prej tij. Personi qe do zgjidhet ne kete post duhet te jete anetar i ketij te fundit.

Sipas Rendit te Dites Presidenti i FSHT-W propozoi qe Komisioni i Verifikimit te Mandateve te kryente dhe funksionin e Komisionit te numerimit te votave. Ky propozim u miratua ne unanimitet. Komisioni terhoqi tek Sekretari i Pergjithshen fletet e votimit dhe te gjithe perfaqesuesit zyrtare ushtruan te drejten e votes per kandidatet e meposhtem;

             1.  Elvis Vulka
             2.  Pellumb Hidri
             3.  Ylber Culiq

     

Nga numerimi i fleteve te votimit z. Vulka dhe z. Culiq u shpallen fitues.

             1.  Elvis Vulka 5 (pese) vota pro.
             2.  Pellumb Hidri 3 (tre) vota pro.
             3.  Ylber Culiq 6 (gjashte) vota pro.

 Me pas sipas rendit te dites asambleja vendos se zgjedhjet per komisionet ndihmese sipas Statutit do te zhvillohen nga K. E ne mbledhjen e pare.

 Duke qene se ndryshimet ne Statusin e FSHT-W kerkojne asistece juridike asambleja vendosi se keto ndryshime duhet te jene objekt i nje diskutimi me te detajuar dhe amendimet e Statutit te miratohen ne asamblene e ardheshme.

 Me pas u kalua ne votimin per ndryshimet ne Rregulloren e Brendeshme. Ne kete pike pati shume replika ne lidhje me ndryshimet per kryerjen e Testimeve per brezat e ndermjete. Keto Testime nuk do te kryhen vetem nga trajneri  por me asistence te Komisionit Teknik. Z. Julian caca shpehu pretendimin se kjo eshte nderhyrje ne autonomine e klubit, zv. Presidenti Leonidha Kapri e konsideroi kete nje faktor shume te rendesishem per ekujvalentimin e teknikes Poomsae nga te gjithe aneteret e FSHT-W, po te ketij mendimi ishin dhe z. Gledis Gjata, z. Vilson Kasaj, z. Ismail Kryemadhi, Ne perfundim te diskutimeve u miratuan te gjitha propozimet e K. E me perjashtim te takses se testimit per brezat e ndermjetem.

 Miratohet adresa e re postare e FSHT-W (Rr. Janosh Huniadi, pallati Ana, kati i 4-rt).

Duke qene se shoqatat sportive:

1.  Akademia e Arteve Marciale “Dinamo” me trajner z. Elvis Vulka
2.  Shoqata “Ortek” me trajner z. Julian Caca
3.  Shoqata Shumesporteshe “Sopoti” me trajner z. Enea Hasani.

Nuk kane shlyer detyrimet financiare ndaj FSHT-W si dhe nuk kane marre pjese ne asnje aktivitet me karakter kombetar per vitin 2013, asambleja vendosi kalimin nga Statusi me te Drejta te Plote ne Statusin Provizor deri ne permbushjen e ketyre detyrimeve. Asambleja e rradhes do te shprehet me vote per ndryshimn e ketij statusi per shoqatat e lartpermendura.

 Per bazen materiale pati nje pike te vecante te rendit te dites ne te cilen u vendos se kontratat e lidhura nga anetaret me FSHT-W duhet te respektohen nga forumet e reja drejtuese, si dhe ne bashkepunim me Agjensine e Sherbimit te Sporteve te behet e mundur falja e bazes materiale ne perdorim e cila e ka permbushur misionin e saj (eshte bere e paperdorshme ose e ka humbur funksionin) duke e nxjerre nga inventari nepermjet nje komisioni verifikimi qe do te ngrihet nga K. E ne mledhjen e pare.

 Pika e fundit e rendit te dites ishte diskutim i lire ku u diskutua per ceshtjet teknike si dhe per bazen materiale te FSHT-W.

Zv. Presidenti z. Leonidha Kapri diskutoi mbi problemin e forumeve sociale (adresa interneti) te cilat jane hapur ne kundershtim me Rregulloren e Brendeshme duke mbajtur titullimin “Albania Taekwondo”, titull i cili jepet vetem me vendim te K. E te FSHT-W.

Anetari i K. E z. Vilson Kasaj diskutoi per kalendarin sportiv per 6 mujorin e dyte.

Pasi nuk pati ceshteje te tjera per tu diskutuar Presidenti z. Gendi Malko e deklaroi Asamblene te mbyllur.

 

Sekretari i Pergjithshem

     Arben Markaj

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Leave a Reply