Delegacioni Shqiptar ishte i ftuar ne Kursin Teknik qe u zhvillua nga FITA ne date 10-12.11.2017 ne qendren olimpike CONI Formia.

Ne kete aktivitet perfaqesuesit tane u priten nga Presidenti FITA z. Angelo Cito me te cilin paten nje takim te ngrohte dhe miqesor. Ne kete takim z. Angelo Cito u njoh me taekwondone ne Shqiperi, stafin, nevojat dhe projektet e FSHT-W. Ne perfundim te ketij takimit ndermjet FITA dhe FSHT-W u konkludua ne hartimin e nje marreveshje dypaleshe ne fushen e trajnimit te trajnereve, gjyqtareve dhe sportisteve te ekipit kombetar. Po keshtu ne protokollin e kesaj mareveshje nje ze i vecante kishte te bente me ndihmen ne baze materiale, shume e nevojshme per mbarevajtjen e aktiviteteve kombetare te federates.

Takimi me Sekretarin e Pergjithshem te FITA z. Masimilliano Campo u zhvillua ne kuader te detajimit te marreveshjes dypaleshe FITA dhe FSHT-W, fushat ne te cilat do te zbatohet kjo marreveshje, specialistet te cilet do ta bejne te prekshme ate si dhe kordinimi i afateve kohore duke respektuar kalendarin sportiv te federatave respektive.

Delegacioni shqiptar mori kontakt me specialistet e FITA te cilet do te jene pjese e jetesimit te marreveshjes dypaleshe. Phd Salvatore Ciodo (pergjegjes i kerkimit shkencor dhe keshilltar i ekipit kombetar), mjeshter Park Yong Ghil dhe Andrea Notaro (specialiste te teknikave baze poomsae), z. Claudio Nolano (specialist i pergatitjes tekniko-taktike te kombetares italiane kyorugi), si dhe specialiste te tjere te IT dhe Marketingut.

 

 

 

Taekwondo eshte nje sport luftarak (art marcial ne origjine) qe nenkupton sisteme të koduara dhe tradita të praktikave luftarake, të cilat janë praktikuar dhe trasmetuar ndër breza duke u pasuruar me kalimin e kohës. Termin art marcial rrjedh nga latinishtja dhe do të thotë "artet e Marsit", ku Marsi është perëndia romake e luftës.

Për t'u përditësuar me aktivitetet dhe informacionet e Federatës Shqiptare të Taekwondo, ju lutemi të plotësoni formën e mëposhtme të abonimit.